گل قاب 1.00

گل قاب 1.00

فریم گل - ویجت قاب عکس.

ویجت جدید - از سایت photofuneditor.com عکس فریم های جدید با گل بر روی دسکتاپ شما.

عکس از یک دوست، تزئین گل رز، گل لاله، گلدان. ویجت روی دسکتاپ خود را به هر مکان بکشید

تنظیمات اساسی - زوم، کادر انتخاب، اضافه کردن متن. برنامه به طور خودکار با سیستم عامل بارگذاری می شود.

ویجت - فریم های گل - شما می توانید گرما و آسایش را در محل کار یا در یک کامپیوتر خانگی اضافه کنید.

الان دانلود کن