چوبی قاب عکس 1.00

چوبی قاب عکس 1.00

قاب چوبی برای عکس ها - فریم دسکتاپ.

هر یک از ما دارای قاب عکس چوبی روی میز کنار کامپیوتر است. این برنامه جایگاه فعلی را جایگزین خواهد کرد.

در حال حاضر قاب عکس چوبی با یک تصویر دوست داشتنی همیشه پنجره های دسکتاپ است. شما می توانید آن را در هر جایی برای تغییر اندازه بکشید.

این ویجت شامل بهترین قاب عکس های چوبی، قاب عکس، قاب قاب است. یک قاب را انتخاب کنید، اندازه را تنظیم کنید. هنوز امکان اضافه کردن متن وجود دارد! کادر عکس را وارد کنید

ویجت همیشه زمانی اجرا می شود که کامپیوتر شروع به کار کند. اگر میخواهید او را غیرفعال کنید، آن را از پنجرههای منوی بوت ماشین حذف کنید. یک عکس از یکی از عزیزان لذت ببرید قاب عکس چوبی به شما در این امر کمک خواهد کرد!

الان دانلود کن