قاب عکس 1.00

قاب عکس 1.00

تصویر فریم عکس بر روی دسکتاپ.

این ویجت - یک مجموعه جدید از قاب عکس های زیبا - گل، الگوهای و دیگران است. عکس از یک دوست در حال حاضر همیشه با شما! باشید که در تصویر دسکتاپ از همسر، شوهر، فرزندان خود را.

با کلیک بر روی دکمه - را انتخاب کنید و یک عکس را انتخاب کنید. کشیدن پنجره با قاب عکس در هر نقطه در دسکتاپ شما. تنظیم تنظیمات، قاب را انتخاب کنید. شما می توانید قاب عکس را امضا کنید. اضافه کردن متن.

تنظیم اندازه ویجت، با استفاده از دکمه - زوم. هنگامی که کامپیوتر روشن است، قاب عکس به طور خودکار بر روی دسکتاپ شما ظاهر می شود. شما در هر زمان به پیکربندی برنامه نیاز ندارد.

برای حذف یک برنامه از رایانه شما، راه اندازی، هر دو مورد را در منو دریافت می کند. ویجت - فریم های تصویری، دسکتاپ خود را تزئین کنید و عزیزان خود را حتی نزدیک تر کنید!

الان دانلود کن